МКУ продовжує розповідати про діяльність в рамках проекту 4BIZ

Морський Кластер України продовжує розповідати про діяльність в рамках проекту 4BIZ (Розвиток блакитної економіки в Чорноморському регіоні шляхом започаткування структури бізнес-співробітництва у сфері рибальства та аквакультури, прибережного та морського туризму, морського транспорту). Проект координується Мережею університетів Чорного моря (Румунія) і об’єднує 9 партнерів, безпосередньо залучених до Консорціуму і 17 асоційованих партнерів з Румунії, України, Болгарії, Туреччини, Грузії, Греції та Франції, включаючи агенції регіонального розвитку, торгово-промислові палати, інноваційні кластери, університети та організації підтримки. Проект фінансується Європейською Комісією, а саме Європейським виконавчим агентством з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища в рамках Програми Європейського фонду мореплавства, рибальства та аквакультури (EMFAF) за Грантовою угодою 101077576.

Ця акція є частиною ініціатив, спрямованих на підтримку та просування сталого розвитку в Чорноморському регіоні в рамках Загального морського порядку денного для Чорного моря. У даному прес-релізі ми хочемо представити 9 наших партнерів проекту Консорціуму з Румунії, Греції, Туреччини, Грузії, Болгарії та України.

Координатором та лідером проекту є Мережа Чорноморських Університетів (BSUN)  – ініціатива, спрямована на розвиток платформи співпраці між університетами Чорноморського регіону. Мережа має юридичний статус міжнародної спеціалізованої організації та була створена з нагоди 2-ї Конференції ректорів чорноморських університетів, яка відбулася в Констанці з 9 по 12 липня 1998 року в “Ovidius”(Університет Констанци, Румунія).

Мережа включає понад 120 університетів-членів з 12 держав-членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва, таких як Албанія, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Греція, Молдова, Румунія, Росія, Туреччина, Україна та Сербія.

BSUN має статус партнера секторального діалогу Чорноморського Економічного Співробітництва (BSEC), тісно співпрацює з Парламентською Асамблеєю Чорноморського Економічного Співробітництва (PABSEC), є членом Європейської асоціації університетів (EUA) і членом-засновником Ініціативи ООН «Академічний вплив».

Міжнародний Центр Досліджень Чорного моря (ICBSS) – організація, розташована в Афінах (Греція), що з дня засновання в 1998 році як некомерційна організація, виконує подвійну функцію: а) як незалежна дослідницька та навчальна установа, що зосереджується на Чорноморському регіоні, і б) як аналогічний орган Організації Кооперації Чорноморської Економіки (BSEC) та її аналітичний центр.

За 25 років існування ICBSS став динамічним координаційним центром передових знань та ініціатив з розбудови потенціалу Чорноморського регіону, водночас сприяючи стимулюванню діалогу та ефективній синергії як на регіональному, так і на міжнародному рівнях. Водночас, донині ICBSS продовжує сприяти конструктивному діалогу в Організації BSEC.

Палата торгівлі, промисловості та сільського господарства Галаца (CCIA Galati) – автономна, неурядова, аполітична, некомерційна організація, яка має статус юридичної особи, створена для представлення, захисту та підтримки інтересів своїх членів та бізнес-спільноти по відношенню до органів державної влади в країні та за кордоном. Палата є членом Торгово-промислової палати Румунії і розвинула відносини співпраці на національному та міжнародному рівнях з Торговими палатами, а також з установами та органами місцевої та центральної адміністрації.

Завдяки цьому партнерству, а також через участь у різноманітних програмах технічної та фінансової допомоги Європейського Союзу, Палата розробила численні ініціативи, які представляють великий інтерес як для бізнес-середовища, так і для громадянського суспільства в Галаці.

Послуги, які пропонує Палата торгівлі, промисловості та сільського господарства Галаца, постійно диверсифікуються та вдосконалюються щодо сприяння міжнародній торгівлі, розвитку промисловості та послуг таким чином, щоб підтримувати компанії в умовах вимог, які висуває конкуренція на внутрішньому та міжнародному ринках.

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (КПІ) – Київський політехнічний інститут (з 2016 р. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») заснований у 1898 р. За час свого існування підготував 370 тис. спеціалістів, 60 тис. з них за період незалежності України. КПІ посідає 4 місце рейтингу найкращих університетів світу за міжнародним рейтингом QS і Webometrics.

КПІ ім. Ігоря Сікорського – один із найбільших навчальних закладів Європи, у якому навчаються 25 тис. студентів, аспірантів, докторантів, а також іноземних студентів із країн ближнього та далекого зарубіжжя. Кожен шостий студент Києва здобуває освіту в КПІ і кожен 25-й професор і доцент України є співробітником КПІ, серед усіх технічних вищих навчальних закладів країни кожен п’ятий факультет і кафедра є факультетом кафедри КПІ.

Громадська спілка «Морський Кластер України» (МКУ) була створена у серпні 2020 року в результаті консолідації намірів морської громади Миколаєва. Кластерну ініціативу було заключено на круглому столі, що відбувся в рамках Європейського Морського Дня 2019.

Основні гравці українського морського сектору – судноплавство, суднобудування, порти та машинобудування – генерують річний обіг (за даними 2019 року) у 1,4 мільярда євро та створюють понад 50 000 прямих робочих місць у 1200 компаніях. Дані отримано з огляду галузі, здійсненого в рамках проекту. Таким чином, існує великий потенціал для подальшого об’єднання гравців галузі, збільшення кількості учасників і впливу на промислову екосистему.

Сьогодні МКУ – це національний кластер, який бере початок в Миколаївській області та розширив кордони до Херсона, Одеси та Києва, наразі представляючи Україну перед міжнародною морською спільнотою. На липень 2022 року кількість членів МКУ становила 32 організації, включаючи партнерські організації (міністерства, наукові установи, Миколаївська міська рада, RCCI, військова частина тощо) з повним та асоційованим типом членства та через Меморандуми про взаєморозуміння. У серпні 2022 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння з Асоціацією «Укрсудпром», згідно з яким за взаємним членством буде залучено близько 50 учасників морської промисловості України.

Батумська державна морська академія (BSMA). Протягом півстоліття свого існування Батумська військово-морська академія відігравала важливу роль у розвитку морської справи не лише в Грузії, але й у всьому Радянському Союзі. Училище підготувало до 5 тис. висококваліфікованих спеціалістів для роботи у Військово-Морському Флоті. Його випускники й сьогодні успішно працюють на океанських суднах під прапорами Грузії та багатьох країн світу.

На базі цього авторитетного військово-морського училища з великими традиціями в найважчий період історії країни рішенням Уряду Республіки Грузія в 1992 році було створено Батумське вище військово-морське училище, яке також отримало статус Казенного Підприємство – Батумська державна морська академія (BSMA).

Академія сприяє розвитку різноманітних морських установ, розташованих на чорноморському узбережжі Грузії. Близькість до портів Батумі, Поті, Кулеві та терміналу Супса зумовлює сприятливі умови для проходження студентами академії повноцінної практики на базі зазначених портів, при цьому академія забезпечує їх кваліфікованим персоналом.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) – Східно-чорноморська Агенція розвитку була створена «з метою прискорення регіонального розвитку відповідно до принципів і політики, передбачених у національному плані та програмах розвитку шляхом покращення співпраці між державним сектором, приватним сектором та неурядовими організаціями, забезпечення належного та ефективного використання ресурсів та мобілізації місцевого потенціалу, забезпечення його сталості та зменшення відмінностей у розвитку між регіонами та всередині регіону, Офіційний вісник № 27299 та від 25.07.2009 р., Рішення про для обслуговування було створено агенції розвитку в деяких регіонах рівня 2 (Артвін, Гіресун, Гюмюшхане, Орду, Різе та Трабзон)». Штаб-квартира агенції розташована в Трабзоні.

Загальну координацію діяльності агентств здійснює Міністерство промисловості та технологій, Генеральна дирекція агентств розвитку. Рада директорів є керівним органом агентства; вона складається з 22 членів, включаючи губернаторів, мерів, президентів генеральних асамблей провінцій і президентів торгово-промислової палати провінцій Артвін, Гіресун, Гюмюшхане, Орду, Різе та Трабзон. Наразі Агентство надає свої послуги через Генеральний секретаріат, Відділ корпоративного та фінансового управління, Відділ програмування, моніторингу та оцінки, Відділ туризму та підприємництва, Відділ соціального та сільського розвитку та Офіси підтримки інвестицій у 6 провінціях.

Морський кластер Болгарії (MCB) – неурядова організація, яка об’єднує зусилля всіх секторів морської економіки в Болгарії. Асоціація діє в напрямку створення сприятливих умов для розвитку та підвищення конкурентоспроможності блакитної економіки шляхом впровадження нових організаційних, продуктових, ринкових і технологічних рішень, навчання, впровадження передового досвіду, а також для її просування на національному та міжнародному рівнях.

Членами кластеру є МСП, громадські організації, навчальні заклади, дослідницькі організації. Їхня діяльність спрямована на різні сфери морської індустрії: агентські послуги, брокерські послуги, водний транспорт, управління судами, суднопостачання, логістика; контроль запасів; класифікація та умовна сертифікація суден і плавучих споруд; дизайн судна; ремонт і реконструкція суден; дослідження та розробка; навчання та підготовка морських інженерних професій; морське право.

Морський кластер Болгарії є повноправним членом Європейської мережі морських кластерів та Асоціації бізнес-кластерів Болгарії.

Як учасник Європейської мережі морських кластерів, Морський кластер Болгарії співпрацює з національними морськими кластерами та їх членами, бере участь в ініціативах Європейської Комісії – Генерального Директорату з морських справ та рибальства. Організація має статус «спостерігача» і як така бере участь у Балкансько-Чорноморській комісії Конференції периферійних морських регіонів.

Бухарестська академія економічних досліджень (ASE Bucuresti) –  провідний заклад вищої економічної освіти та державного управління в Румунії та Південно-Східній Європі, що підтверджено її високими позиціями у престижних міжнародних рейтингах.

ASE має 13 факультетів, понад 23 000 студентів, навчальні програми румунською, англійською, французькою та німецькою мовами: 25 програм бакалавра, близько 75 програм магістра, докторські дослідження в 10 областях і понад 145 програм післядипломної освіти.

Бухарестський університет економічних досліджень є прозорою, конкурентоспроможною, надійною державною установою, яка має міцні партнерські стосунки з представниками економічного та соціального середовища, здатного відповідати вимогам ринку праці. Серед цілей Університету наступні: зростання та просування знань; сучасна студенторієнтована освіта; соціальна відповідальність, яка проявляється в запропонованих вирішеннях проблем, які виникають в румунській та європейській економіці.

Бухарестський університет економічних досліджень пишається тим, що протягом 110 років успішно веде діяльність, будучи лідером економічної вищої освіти в Румунії та регіоні. У 2023 році він відзначить 55 років з моменту обрання нинішньої назви закладу – Бухарестський університет економічних досліджень.Ukrainian Maritime Cluster © 2024