Смарт спеціалізація та управління інноваціями в морській індустрії України

Проект «Інтеграція підходів смарт-спеціалізації та кластерного розвитку в Україні»

Морський Кластер України (МКУ) долучився до руху ClusteRISE з кластерізації регіонів, що триває  з серпня під егідою Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України (АППАУ). Вже на перших етапах впровадження Інститут економіки та прогнозування Національної Академії Наук України (ІЕП) в рамках реалізації проекту регіонального розвитку на основі смарт-спеціалізації запропонував АППАУ об’єднати дії обох ініціатив, та розпочати з реалізації міні-проекту «Інтеграція підходів смарт-спеціалізації та кластерного розвитку в Україні» (робоча назва «С3-К»). Традиційно суднобудівна та судноплавна галузі господарства характеризуються тісною інтеграцією виробництва за наукоємними дослідними організаціями та закладами освіти, тож участь у цій програмі просто істотна для МКУ.

Імплементація смарт-спеціалізації в регіонах України триває вже кілька років і є цілий ряд державних та наукових інституцій, які залучені до цього процесу. З початку 2013 року в рамках транснаціонального співробітництва та взаємного навчання S3 шляхом проведення допоміжних заходів для країн сусідів ЄС, сьогодні лише декілька регіонів спромоглися визначити ключові сфери спеціалізації та перейти до процесу підприємницького відкриття. Українські реалії показують незрілість механізмів управління та відсутність системної координації між ключовими стейкхолдерами.Що ж ховається за поняттям «СМАРТ спеціалізація регіону»?

Основою концепції СМАРТ спеціалізації полягає у виявленні унікальних характеристик і активів регіону. Вона спрямована на впровадження нових методів управління шляхом співпраці між регіональними та національними органами влади, відповідальними за прийняття рішень щодо розробки та впровадження інноваційної політики, та відповідних зацікавлених сторін, які беруть участь у такому процесі (підприємці, університети, науково-дослідні установи, громадянське суспільство).

Ця концепція була розроблена групою аналітиків та розробників політики щодо впровадження досліджень та інновацій для СМАРТ спеціалізації в Європейському Союзі у 2008 році для забезпечення наукової бази професійних консультацій на національному та регіональному рівні Європейського Союзу. Практика ЄС засвідчила, що основними перевагами застосування підходу СМАРТ-спеціалізації є:

– сприяння інклюзивному та сталому розвитку, адже мета впровадження СМАРТ-спеціалізації корелює з досягненням 17 Глобальних цілей людства,  вона є драйвером регіонального економічного зростання та сприяє ефективності місцевих громад, виокремлюючи регіональні конкурентні переваги, посилює локальні можливості, а також прискорює інноваційні трансформації шляхом координації науки-бізнесу й суспільства.

Поширення СМАРТ спеціалізації в регіонах ЄС є формою регіонального співробітництва, що заохочує інноваційні партнерства і кластери об’єднувати зусилля, створюючи інноваційну екосистему, проводити модернізацію європейської промисловості. До того ж, Європейська комісія визнала на державному рівні, що важливість розкриття потенціалу технологічних викликів діджиталізації, що вимагає прискорення інноваційного розвитку для  менш розвинених індустріальних регіонів. Отже, ЄС за допомогою СМАРТ спеціалізації розпочав загальноєвропейську інноваційну кампанію, в яку залучені майже всі європейські країни

Враховуючи те, що стратегії спеціалізації СМАРТ-спеціалізації об’єднують урядові організації, місцеві органи влади, науково-дослідні установи, підприємства, асоціації, громадські установи, МСП на регіональному рівні, СМАРТ-підходи дозволяють розробити дієві заходи для вирішення соціальних проблем регіону, що є передумовою економічного зростання і джерелом створення робочих місць.

Важливим елементом стратегій, які розроблені за цим підходом є створення сприятливого середовища для проведення промислових досліджень, передачі технологій, інновацій у виробничій системі. Тобто організації регіональної екосистеми інновацій, як середовища, що підвищує конкурентоспроможність регіону.

Таким прикладом є регіон Емілія-Романья в Італії, або регіон Делфт, Нідерланди. Регіон Мелардален Вестер в Швеції, а саме ініціатива РоботДален (Västerås, Sweden, Robot Dalen), об’єднала промислових виробників, наукові установи та державний сектор, та забезпечує комерційний успіх нових технологічних рішень для промисловості, сфери послуг та охорони здоров’я. Рішення розробляються, виходячи з реальних потреб, а кінцеві споживачі беруть участь у всьому процесі розробки продукту, внаслідок чого кінцевий продукт базується на потребах ринку. Наскрізні (від національного рівня до місцевого) стратегії СМАРТ спеціалізації розроблені та впроваджуються і нашими сусідами в Польщі та Румунії.

Ближче до розвитку Морського Кластеру України та інтеграції в глобальні ланцюги створення доданої вартості, яке так необхідно нашим підприємствам та суспільству в цілому. Орієнтація на доступний за ціною ресурс є можливою стратегією конкурентоспроможності, але не довгостроковою. Цю перевагу регіону наодинці легко здолати на ринку або нівелювати іншими аспектами. Ринки розвиваються та запит змінюється і кожного дня стає дедалі важче здивувати партнера або інвестора. В свою чергу, якщо нанизати на доступність ресурсу виявлені унікальні характеристики і активи регіонів та, шляхом консолідації зусиль науки, бізнесу, влади та громадськості, посилити пропозицію інноваційними рішеннями – вагома додана вартість залишиться в Україні для подальшого розвитку екосистеми та підвищення конкурентоспроможності.

Треба зазначити, що в Європі більшість успішних кейсів стартували ще з початку 2000-х років, а в 2008 стали частиною системної загальноєвропейської програми. Отже очікувати швидких перемог буде не вірно, але шлях треба продовжувати або починати в деяких кейсах.

В нашому проекті ми пропонуємо консолідувати стейкхолдерів навколо таких цілей:

  1. Визначити цільову модель співпраці;
  2. Визначити формат команди регіонального рівня, яка має управляти проектом С3;
  3. Узгодити ініціативи на 2021 рік.

Першим кроком в цьому напрямку буде ревізія методики смарт-спеціалізації, стану співпраці в інноваційному розвитку всіх сторін концепції (наука, бізнес, влада, громадськість). Визначення результатів заходів, які вже були проведені, тому що концепція вже була запропонована стратегією регіонального розвитку до обговорення на рівні регіональної влади. На основі результатів ми маємо створити єдину та нову модель співпраці, як релевантний механізм в наших умовах та команду управління інноваціями в морській індустрії.

Для підготовки до першого вебінару, який відбудеться 9-го листопада, наші партнери з АППАУ підготували інформацію про міфи науковців та перешкоди на шляху смарт спеціалізації. Ми запрошуємо до відвертої розмови та співпраці галузевих експертів для напрацювання релевантних кейсів та планів спільних дій з управління інноваціями в морській індустрії України.

Реєстрація тут.

Залучення у Кластер нових підприємств та експертів сприяє більш точному урахуванню потенціалу й потреб галузі в розробці програмних документів. Тому ми з оптимізмом ставимося до руху ClusteRISE та проекту «Інтеграція» з кластерізації регіонів і впевнені що він призведе до нашої загальної користі.

Створено за матеріалами АППАУ та Industry4Ukriane


Ukrainian Maritime Cluster © 2024