Представники Морського Кластеру України взяли участь у ХIV Міжнародній науково-технічній конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»

20-21 вересня 2023 року відбулась ХIV Міжнародна науково-технічна конференція “Інновації в суднобудуванні та океанотехніці”. Конференція є багаторічною традицією для науковців університету та колег з інших міст України, країн світу, та чудова можливість поділитися результатами останніх досліджень, розширити коло наукових інтересів, дізнатися останні галузеві тренди, поринути у дискусії щодо актуальних питань. Захід проходив в онлайн форматі, що дозволило залучити велику кількість учасників.  

Метою конференції було визначення пріоритетних задач розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу, обговорення інноваційних науково-технічних розробок у суднобудуванні та океанотехніці, пошук шляхів залучення інвестицій у розвиток вітчизняного суднобудування.  

У ході конференції відбулось засідання Круглого столу на тему «Роль взаємодії суднобудівної освіти, науки і морегосподарського бізнесу у повоєнному відновленні України як морської держави». В складі членів організаційного комітету взяв участь Сергій Гурський, генеральний директор ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», член Наглядової Ради Морського Кластеру України. 

– «Значний розвиток Регістру судноплавства України, можливий тільки за умов розвитку суднобудівної галузі», – зазначив Сергій Гурський. 

 

 Члени ГС “Морського Кластеру України” взяли участь в конференції та підготували наступні тези, які ми пропонуємо вам на ознайомлення:  

  • ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУДНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Лисицький І.В.- член Наглядової Ради «Морського Кластеру України», м. Миколаїв Україна, igor.lysytskyi@maritimeukraine.com   

Слободян С.О. – кандидат технічних наук, професор, проректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова м. Миколаїв, Україна, slo71nuos@gmail.com 

 Харитонов Ю.М. -  доктор технічних наук, професор, керівник навчально-наукового центру морської інфраструктури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, член Наглядової Ради «Морського Кластеру України» м. Миколаїв, Україна, kharytonov888@gmail.com 

Анотація. Завдання збільшення внеску суднобудівної промисловості України у приріст валового внутрішнього продукту потребує її докорінної трансформації. Розглянуті основні проблемні питання, що стримують розробку стратегії розвитку суднобудування в Україні. Визначені ключові напрямки та умови розвитку , які в подальшому стануть основою її стратегії. 

  • ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА КОРАБЕЛЬНЯМИ: ПОШУКИ КОНСЕНСУСУ 

 Жукова О.Ю. кандидат економічних наук, доцент кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Виконавчий директор «Морського Кластера України» м. Миколаїв, Україна, eyzhukova@gmail.com  

Парсяк В.Н. доктор економічних наук, професор кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова м. Миколаїв, Україна, volodymyr.parsyak@nuos.edu.ua 

Анотація. Доповідь присвячена пошуку взаємин між державою та суднобудівними підприємствами України, які б нарешті призвели до порозуміння між ними та забезпечили поєднання зусиль заради поновлення її статусу морської держави. Запропоновано приклади відповідної співпраці з закордонного досвіду. 

 

  • МЕТОД КОРЕКЦІЇ БАЗОВОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЛІМЕТРИЧНОГО СИГНАЛУ   

Гудима Є.А. Студент, Кафедра морського приладобудування, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, Миколаїв, Україна i.gudyma@digitalamico.com 

Зівенко О.В. Доцент, кандидат технічних наук, oleksii.zivenko@nuos.edu.ua  

Жуков Ю.Д. Професор, доктор технічних наук, yuriy.zhukov@nous.edu.ua  

Кафедра морського приладобудування, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, Миколаїв, Україна 

Анотація. Досліджено вплив базової лінії на невизначеність вимірювання рівня поліметричною системою. Використання поліноміальної моделі базової лінії дозволило значно поліпшити показники нелінійності вимірювального каналу порівняно з традиційним методом. Перспективним напрямком подальшого дослідження є вивчення стабільності та стійкості методу до завад та впливів, оптимізація алгоритмів оцінки/корекції базової лінії для ефективної обробки із використанням обмежених обчислювальних ресурсів. 

  • ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ПРОЄКТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ SHIPBUILDING 4.0 

Харитонов Ю.М. доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового центру морської інфраструктури, член Наглядової Ради «Морського Кластеру України» kharytonov888@gmail.com,  

Фаріонова Т.А. кандидат технічних наук, професор НУК, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами, tetyana.farionova@nuos.edu.ua  

Слободян С.О. кандидат технічних наук, професор НУК, проректор з НПР, slo71nuos@gmail.com Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Анотація. З метою створення ефективної інформаційної системи управління процесами цифровізації підприємств та організацій суднобудівної галузі запропоновано методику кваліметричного ранжування стейкхолдерів за рівнем впливу на проєкти цифровізації. У відповідності до основних положень теорії управління стейкхолдерами проєктів визначені інформаційні потреби менеджерів проєктів. 

Також пропонуємо звернути увагу на інші матеріали, що наведені у збірнику  ХIV Міжнародної науково-технічної конференції ”Інновації в суднобудуванні та океанотехніці”.   

Ukrainian Maritime Cluster © 2024