Механізм взаємодії держави та бізнесу для розвитку індустрії
Засідання Морського Кластеру України за участі представника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

Розвиток морської галузі України є спільною задачею держави та бізнесу – таким є загальний підсумок засідання Морського Кластеру України з представником Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Взаємодії бізнесу та держави при реалізації процесів стратегічного управління діяльністю Кластеру в напрямку розвитку морської галузі України є першочерговим фактором ефективності його діяльності. Концептуально та практично стратегічне управління діяльністю підприємств має здійснюватися в тісній співпраці з державою в рамках системи активного двостороннього зв`язку “бізнес-держава”. Ще більш релевантним та необхідним є включення профільних підприємств в процес розробки Стратегії розвитку галузі та формування державної політики стимулювання галузевого розвитку.10 лютого в Центрі Підтримки Бізнесу відбулося засідання Морського Кластеру України з начальником Управління розвитку цифрової інфраструктури на підприємствах Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Ігорем Лисицьким, в рамках якого було представлено діяльність Кластеру, його поточні проєкти та бачення стратегічних задач для розвитку морської індустрії загалом, а також її окремих галузей, зокрема галузі суднобудування.

Обговорення необхідності формування державної політики стимулювання розвитку суднобудування як однієї з стратегічних галузей економіки України стало ключовим питанням зустрічі. Поточна ситуація в галузі вимагає розробки чіткої Стратегії розвитку галузі на державному рівні. Наступним кроком має бути запуск відповідної державної цільової програми, що включатиме необхідні інструменти та механізми. За підсумками обговорення визначено, що саме Морський Кластер України має бути ініціатором та співрозробником проєкту стратегії, забезпечуючи представленість всіх регіонів та гравців ринку.

Не менш важливим питанням стало обговорення проєкту Стратегії розвитку цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, розробленої Мінстратегпромом. Першочерговим завданням стратегії є цифрова трансформація діяльності підприємств та галузі, що забезпечить актуальну управлінську інформацію про стан підприємств, галузей (секторів) та єдиного інформаційного простору в цілому.

Олександр Юрчак, член Наглядової ради Морського Кластеру України та генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації (АППАУ) підтвердив необхідність тісної інтеграції в глобальні технологічні ланцюжки створення цінності, що продукуватиме унікальні інженерні послуги та продукти високої якості, так як саме цифрова трансформація здатна надати новий імпульс, нове значення та нові перспективи стагнуючим промисловим секторам.

Олена Жукова, член Наглядової ради та керуючий директор MDEM підтвердила, що необхідно демонструвати конкурентні переваги на рівні Індустрії 4.0 та об’єднувати запити приватного бізнесу, державних підприємств та влади для впровадження новітніх цифрових систем по всіх ланцюгах створення доданої цінності.

Голова наглядової ради МКУ та засновник Центру Підтримки Бізнесу, Артем Ващиленко, підкреслив також необхідність забезпечення представленості галузі на національному рівні, її інтересів, потреб та напрямків розвитку. В даному напрямі необхідним є залучення профільних підрозділів Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, в тому числі для налагодження співпраці в рамках програм міжнародної технічної допомоги, виходу на зовнішні ринки, підготовки кадрів, ін.

Резюмуючи підсумки зустрічі, директор Морського Кластеру України, Роман Ханжин, наголосив на потенційній готовності Кластеру стати локомотивом розвитку морської галузі за умови досягнення необхідного рівня його інституційної спроможності. Тим не менш, відповідальність за розвиток галузі повинна бути спільна, як з боку бізнесу, так і з боку влади. Та і домогтися масштабних результатів можна виключно працюючи разом, формуючи стратегію та забезпечуючи роботу відповідних механізмів та інструментів з метою досягнення стійких конкурентних переваг суб’єктів господарювання, що функціонуватимуть в динамічному ринковому середовищі, глибоко інтегрованому в глобальні ланцюги доданої вартості.

Ukrainian Maritime Cluster © 2024