Звіт про оцінку та ідентифікацію передового досвіду інших регіонів і морських басейнів, який міг би відповідати виявленим прогалинам в рамках проекту 4BIZ

Протягом останніх років Чорноморські країни збільшили свій інтерес і зусилля щодо ініціатив блакитної економіки. Хоча блакитний бізнес у регіоні має великий потенціал, потрібно зробити багато кроків, щоб ефективно підтримати і максимально розкрити його потенціал.

Проект 4BIZ був запущений у 2022 році з метою надання знань та операційної підтримки для розширення можливостей блакитного бізнесу в Чорному морі, зосереджуючись на трьох усталених секторах блакитної економіки: рибальство та аквакультура, прибережний й морський туризм і морський транспорт.

Дослідження було розповсюджено за межі Чорного моря на інші морські басейни ЄС, наприклад Балтійське море, Атлантичний океан, Середземне море, з метою виявлення передових практик на політичному та операційному рівнях, які могли б сприяти пом’якшенню проблем для блакитного бізнесу в Чорному морі.

Огляд політики регіональних і національних рамок у вибраних морських басейнах показав наголос на блакитній економіці в цих регіонах. Диверсифікація прибережного й морського туризму та рибальства, просування аквакультури як альтернативної практики розведення риби та цифровізація морського транспорту є найбільш загальними пунктами регіональних та національних планів дій.

Крім того, зростаюча потреба у фінансуванні та кваліфікованій робочій силі у вибраних морських басейнах покривається фінансовою та технічною підтримкою різноманітних структур фінансування, а також каталітичною роллю бізнес-інкубаторів, акселераторів та центрів інновацій. Незважаючи на те, що більшість із них діють у всьому ЄС, вони націлені як на країни ЄС, так і на країни, що не входять до ЄС, зосереджуючись на широкому спектрі тем (наприклад, освіта, дослідження, цифрові інновації, ринкова конкурентоспроможність, стійке управління підприємствами). Зокрема, інкубатори, акселератори та інноваційні центри є точками зустрічі, де підприємці спілкуються, співпрацюють, обмінюються ідеями та розповісти про свої компанії.

У цьому відношенні стимулюються «блакитні» підприємства у вищезазначених морських басейнах, в той час як вони об’єднують усі три стовпи сталого розвитку (економічний, соціальний та екологічний).

Варто зазначити, що ідеї, які отримали найбільший розвиток у наступних блакитних бізнесах та блакитних бізнес-проектах, пов’язані з: а) здоровими та поживними продуктами в сфері рибальства та аквакультури, б) пішохідним туризмом і використанням техніки кустарного рибальства, в) яхтинговим сектором, г) екотуризмом, д) підводним туризмом. Загалом, диверсифікація туризму вважається ключем до розкриття потенціалу для сталого зростання блакитного бізнесу.

Дотримуючись цих основних вказівок, країни Чорного моря могли б прийняти та відтворити визначені найкращі приклади, виходячи зі своїх конкретних потреб і пріоритетів.

За допомогою процесу підбору було виявлено, що виявлені проблеми для чорноморського бізнесу поділяються на три категорії залежно від термінів їх пом’якшення: a) Брак фінансування для підтримки МСП та стартапи (короткострокові), б) розвиток блакитних навичок (короткострокові), в) бізнес-інновації (середньострокові), г) стійкість до зміни клімату (середньострокові), і д) відповідні законодавчі та рамкові нормативні акти (довгострокові).

Що стосується заходів пом’якшення наслідків, заснованих на передовій практиці з інших морських басейнів, окрім існуючих механізмів фінансування та інкубаторів, інноваційні центри, акселератори, мережеві платформи, морські кластери, онлайн-платформи баз даних, океанічна грамотність і соціальна інтеграція можуть надати значну підтримку бізнесу.

Як загальне зауваження, варто зазначити, що будь-які зусилля щодо конкурентоспроможного, зеленого, циклічного та соціально відповідального бізнесу вимагають підходу зверху вниз та знизу вгору, як на національному, так і на регіональному рівнях. Координація між усіма залученими стейкхолдерами та транскордонне співробітництво є важливими компонентами стимулювання блакитної економіки.

Отже, цей звіт має на меті надати огляд політики на регіональному та національному рівнях у басейнах Балтійського моря, Атлантичного океану, Середземного моря, а також висвітлити передові практики механізмів підтримки та блакитного бізнесу. Його результати сприятимуть поточній дослідницькій та консультаційній діяльності та сприятимуть розвитку пілотних послуг у рамках проекту 4BIZ.#EMFAF, @CINEA_eu, @EU_MARE, #4BIZproject #CINEA_eu, #EU_MARE
*This Project has received funding from the European Union’s European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) under Grant Agreement 101077576.
**Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Ukrainian Maritime Cluster © 2024