Морський Кластер України представив результати дослідження блакитної економіки України

Презентація звітів країн-партнерів проєкту 4BIZ відбулася 17 березня в онлайн-режимі. Результати моніторингу блакитної економіки України у сферах рибальства та аквакультури, морського та прибережного туризму, морського транспорту представив Артем Ващиленко, голова Наглядової Ради ГС “Морський Кластер України”. Доповідь була підготовлена спільно українськими партнерами проєкту 4BIZ, а саме ГС ” Морський Кластер України ” та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Насамперед Артем Ващиленко розповів про те, що картування та оцінка підприємств та установ морської господарської діяльності є невід’ємною передумовою для розробки стратегії розвитку блакитної економіки в Україні.

– Це дослідження мало на меті визначити її (ред. блакитної економіки України) ключових гравців. При цьому, необхідно було оцінити рівень обізнаності бізнесу щодо концепцій та принципів блакитної економіки, визначити його зацікавленість у залученні інвестицій та блакитному зростанні, оцінити стан, ключові переваги, виклики та потреби, що в кінцевому підсумку допоможе розкрити їхній потенціал та сприятиме впровадженню інновацій. Зокрема, цифровізації економічної діяльності, – зазначив він.

Розподіл опитаних підприємств за регіонами, віком та розміром показують результати анкетування, які висвітлюють розподіл підприємств за терміном існування та розміром, який, у свою чергу, визначався за критерієм кількості працівників.

Структура розподілу підприємств проекту 4BIZ за регіонами показує, що найбільша кількість опитаних підприємств у сфері рибальства та аквакультури знаходиться в Одеській області, в той час як опитані підприємства прибережного морського туризму та морського транспорту зосереджені переважно в Миколаївській області. Історично Миколаївська область має потужний морський транспортний сектор, представлений портами, водним транспортом, суднобудівними та судноремонтними підприємствами.

Розподіл за галузями за загальною кількістю працівників показує, що підприємства рибальства та аквакультури складають близько половини опитаних, а підприємства морського туризму та транспорту – чверть відповідно. Водночас було виявлено, що, незважаючи на переважну більшість, підприємства рибальства та аквакультури належать до категорії малих, тоді як підприємства морського транспорту є основними гравцями на ринку та створюють найбільшу кількість робочих місць у регіоні. Значний вплив сектору морського транспорту на розвиток економіки можна побачити більш чітко, якщо розглядати не кількість підприємств, а кількість зайнятих у відповідному секторі.

Виявлено, що значна частка (43% від загальної кількості) підприємств знайомі з принципами “Блакитної економіки” та виявляють значну зацікавленість у розвитку свого бізнесу відповідно до них.

Опитування морських компаній, проведене за спеціально розробленою методологією, продемонструвало, що технологічний розвиток дає їм стратегічну перевагу в конкурентній боротьбі на місцевому та міжнародному ринках. Опитування виявило фактори, які, на думку респондентів, негативно впливають на їхній бізнес.

Варто зазначити, що державні та місцеві органи влади повинні усвідомлювати, що створення належних умов для розвитку “блакитної” економіки може принести глобальні вигоди, включаючи створення робочих місць, особливо у високотехнологічному, інтелектуальному та цифровому бізнесі, відкриття джерел доходів для морських громад та процвітання для мешканців прибережних територій.

Водночас важливо було оцінити потреби бізнесу, що є важливим джерелом оперативних даних для формування політики та розробки заходів зі стимулювання розвитку “блакитної” економіки.

В результаті дослідження ми дійшли наступних висновків, а саме необхідно:

  • Розробка державної програми раціонального використання та охорони вод і прибережних територій, морських заток та лиманів.
  • Інвестиції для будівництва нових курортів на березі Чорного моря.
  • Сприяння розвитку марикультури в прибережних районах (Секторальна програма ЄС, Міжрегіональна Чорноморська програма 2021-2027, Міжрегіональна інноваційно-інвестиційна програма тощо).
  • Покращення транспортної логістики приморських регіонів.
  • Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу приморських територій.
  •  Використання креативних індустрій для розвитку приморських територій та подовження курортних сезонів.
  • Збільшення кількості та площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення в лиманах та на узбережжі.
  •  Підтримка проєктів міжрегіонального співробітництва приморських регіонів та територіальних громад у сфері охорони довкілля та розвитку регіональної економіки пов’язаної з використанням морських та прибережних зон.
  • Створення мережі індустріальних парків з фокусом на стимулювання малого та середнього бізнесу в напрямку “блакитного” бізнесу.
  • Створення Морського центру компетенцій для впровадження сучасних цифрових технологій у сфері морської економіки та підвищення кваліфікації, підготовки нових кадрів.

*This Project has received funding from the European Union’s European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) under Grant Agreement 101077576.

**Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.Ukrainian Maritime Cluster © 2024