BLUE SUMMIT: СТРАТЕГІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ МИКОЛАЄВА ЧЕРЕЗ СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА БЛАКИТНУ ЕКОНОМІКУ

14 ТРАВНЯ, 2024, МІСТО МИКОЛАЇВ

 

Миколаїв стоїть перед викликом відновлення та переосмислення свого майбутнього в контексті сталого розвитку та блакитної економіки. Враховуючи глобальні та локальні виклики, перед містом відкриваються унікальні можливості для інтеграції інноваційних технологій, сталого управління та екологічної свідомості в основу міського розвитку.

BLUE SUMMIT має на меті об’єднати представників малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування, наукової спільноти та громадськості м. Миколаєва для популяризації та подальшого розвитку блакитної та зеленої економіки. Захід спрямований на стимулювання інновацій, обмін досвідом та кращими практиками, а також на формування стратегій співпраці заради сталого майбутнього міста Миколаєва!

Ключові теми до обговорення:
1. Основні принципи та цілі блакитної економіки: ключові аспекти блакитної економіки, її роль у сталому розвитку міста та вплив на місцеву спільноту.
2. Інновації та технології у блакитній економіці.
3. Стратегічне партнерство для сталого розвитку.
4. Економічні та соціальні аспекти блакитної економіки. Економічні вигоди та соціальних впливів, які може принести блакитна економіка для Миколаєва.
5. Освіта та розвиток навичок. Потреби у перекваліфікації та освіті для підготовки робочої сили до роботи в нових умовах блакитної економіки.
6. Роль академічної спільноти та наукових досліджень у розвитку блакитної економіки та сталих технологій.
7. Обмін досвідом з міжнародними партнерами та адаптація успішних глобальних практик до місцевих умов.
8. Стратегії приваблення інвестицій у проекти блакитної економіки та сталого розвитку.

Стратегічне відновлення Миколаєва через сталий розвиток та блакитну економіку є важливим кроком у забезпеченні сталого та інноваційного майбутнього міста. Цей процес передбачає інтеграцію ключових груп зацікавлених сторін, таких як представники місцевої влади, бізнес-спільноти, експертної громадськості, академічні
кола, а також національні та міжнародні експерти у галузі сталого розвитку. Шлях до успішного стратегічного відновлення вимагає комплексного підходу, що базується на сучасних підходах до управління, інноваційних технологіях та збалансованому врахуванні соціальних, економічних та екологічних аспектів. Важливо підкреслити, що успішне впровадження стратегії сталого розвитку вимагає спільних зусиль та партнерства всіх зацікавлених сторін. Популяризація та інтеграція концепції та принципів блакитної економіки в економічне, соціальне та культурне життя міста на всіх рівнях є ключовим кроком у реалізації стратегії сталого розвитку. Миколаїв може стати прикладом інноваційного та екологічно свідомого міста, яке відповідає вимогам сучасності та сприяє сталому розвитку нації. Взаємодія зацікавлених сторін та партнерство у цьому напрямку є ключовим елементами успішної реалізації цієї стратегії.

 

Доєднатися в Zoom:
Blue Summit: стратегічне відновлення Миколаєва через сталий розвиток та блакитну економіку
https://us02web.zoom.us/j/81402426775?pwd=b3FWRGFYMkRGdmxDOHRaa3p5QUxodz09

  • Дата:14/05/2024
  • Мiсце проведення:offline-online

Проєкт реалізується в межах ініціативи «Мери за економічне зростання», що фінансується ЄС, та підтримано проєктом «Фонд інновацій», який фінансується Королівством Данія. Проєкти впроваджуються Програмою розвитку ООН (UNDP).

Ukrainian Maritime Cluster © 2024